1000 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΦΡΟΥΡΩΝ (Ο.Π.Π.Ι.)

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Έχει εκδοθεί η προκήρυξη της Ελληνικής Αστυνομίας που αφορά 400 προσλήψεις Ειδικών Φρουρών Ο.Π.Π.Ι. με δυνατότητα πρόσληψης 600 επιπλέον από την λίστα των επιλαχόντων εάν παρουσιαστεί ανάγκη εντός 9 μηνών από τις αρχικές προσλήψεις επιτυχόντων.

Το 80% των θέσεων (320 θέσεις) θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν οποιονδήποτε απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου και ΕΠΑ.Λ. ή με ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής εκτός αυτών του Α’ Κύκλου Σπουδών Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (ΤΕΕ), Τεχνικών Επαγγελματικών Σχολών (ΤΕΣ), Επαγγελματικών Σχολών (ΕΠΑ.Σ) και σχολών ΟΑΕΔ.

Το υπόλοιπο 20% (80 θέσεις) θα καλυφθεί από υποψηφίους που κατέχουν:
α) Πτυχίο Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου (Τ.Ε.Ε.) Β’ κύκλου ή
β) Απολυτήριο τίτλο όλων των τύπων Λυκείου και επιπλέον κατέχουν τίτλο πτυχίου ΕΠΑ.Λ. ή με ισότιμο τίτλο της ημεδαπής ή αλλοδαπής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 στις 15:00.

Επικοινωνήστε σήμερα με το Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να μάθετε όλες τις πληροφορίες που χρειάζεστε!

Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr