Ποιοί είμαστε


Το δυναμικό


Το Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας δημιουργήθηκε απο μια ομάδα που αποτελείται απο μηχανικούς, δικηγόρους, λογιστές και απο πρόσωπα του τραπεζικού και δημοσίου κλάδου, που διατηρούν μεγάλη εμπειρία και γνώση τόσο στο πώς λειτουργεί το διοικητικό σύστημα όσο και των τρόπο λειτουργίας διαφόρων διοικητικών υπηρεσιών και φορέων του κράτους.

Λαμβάνοντας υπόψιν την κατάσταση του γραφειοκρατικού συστήματος στην Ελλάδα, οι ενδιαφερόμενοι που χρειάζονται κάποιο πιστοποιητικό ή βεβαίωση, απαιτείται να κάνουν πολλαπλές επισκέψεις στα ανάλογα γραφεία με σκοπό την εξυπηρέτησή τους ενώ αυτό πολλές φορές συνεπάγεται σε πρόσθετο κόστος, σπατάλη χρόνου και ταλαιπωρία επειδή αρκετοί πολίτες δεν πραγματοποιούν συχνά πρόσβαση στην πόλη ή δεν έχουν την δυνατότητα να λείψουν απο την εργασία τους.

Οι στόχοι μας


Το ΙΚΕΠ Πάτρας θα υπάρχει με στόχο να πραγματοποιεί την οικονομικότερη, ταχύτερη και αποτελεσματικότερη με ποιότητα εξυπηρέτηση των πολιτών, σε ό,τι αφορά τη συνδιαλλαγή τους με φορείς τόσο του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα.

Αναλαμβάνουμε για εσάς την κατάθεση αιτήσεων, δικαιολογητικών ή και άλλων αιτημάτων, την παρακολούθηση της εξέλιξης και την παραλαβή σχετικών πιστοποιητικών, βεβαιώσεων ή επικυρωμένων αντιγράφων.