ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

Το ΙΚΕΠ Πάτρας αναλαμβάνει τη διεκπεραίωση ζητημάτων νόμιμης εισόδου, διαμονής και εργασίας πολιτών τρίτων χωρών όπως και κάθε άλλη διαδικασία που εμπίπτει στις υπηρεσίες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε αρμοδιότητες υποβολής αιτήσεων χορήγησης και ανανέωσης αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, όπως και την επίδοση σχετικών εγγράφων.

ΑΔΕΙΕΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ


  • Έκδοση

  • Ανανέωση

  • Επανέκδοση


ΜΕΤΑΚΛΗΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΤΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ

ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΥΛΟΥ