ΑΣΕΠ 12Κ/2021 – 101 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΥΠ. ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ & ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Εκδόθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 12Κ/2021, η οποία αφορά προσλήψεις συνολικά εκατόν ένα (101) ατόμων σε θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, στο Υπουργείο Τουρισμού και στο Εθνικό Κτηματολόγιο.

Το προσωπικό που θα ζητηθεί θα είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Θέσεις και ειδικότητες:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) – Θέσεις 59.
 • ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού.
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Αρχιτεκτόνων Μηχανικών).
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Μηχανολόγων Μηχανικών).
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών).
 • ΠΕ Νομικών.
 • ΠΕ Οικονομικού.
 • ΠΕ Πληροφορικής.
Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – Θέσεις 42.
 • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού.
 • ΤΕ Πληροφορικής.
 • ΤΕ Τουριστικών Επιχειρήσεων.

Τα κριτήρια μοριοδότησης:

 • Βαθμός τίτλου σπουδών.
 • Δεύτεροι τίτλοι σπουδών / μεταπτυχιακά / διδακτορικά.
 • Εμπειρία.
 • Ξένες γλώσσες.

Συμμετοχή στην συγκεκριμένη προκήρυξη μπορούν να υποβάλλουν υποψήφιοι που έχουν γεννηθεί έως και το έτος 2001 και κατέχουν τα απαραίτητα προσόντα που ζητούνται για την κάθε θέση. Οι άνδρες υποψήφιοι είναι απαραίτητο να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει την Πέμπτη 13 Ιανουαρίου στις 8:00 και λήγει την Παρασκευή 28 Ιανουαρίου 2022 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr