ΑΣΕΠ 13Κ/2021 – 1468 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΔΗΜΟΥΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Εκδόθηκε από τον ΑΣΕΠ η μεγάλη προκήρυξη 13Κ/2021 που αφορά προσλήψεις συνολικά χιλίων τετρακοσίων εξήντα οκτώ (1468) ατόμων, σε θέσεις μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στους Δήμους και Περιφέρειες της Ελλάδας.

Πρόκειται κατά πάσα πιθανότητα για την μεγαλύτερη σε αριθμό θέσεων προκήρυξη του ΑΣΕΠ για το 2022.

Το προσωπικό που θα ζητηθεί θα είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) αλλά και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Θέσεις και ειδικότητες:

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) – 1124 θέσεις.
 • ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί.
 • ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί.
 • ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί.
 • ΠΕ Γεωλόγοι.
 • ΠΕ Γεωπόνοι.
 • ΠΕ Δασολόγοι.
 • ΠΕ Γεωπόνοι Αγροτικής Ανάπτυξης.
 • ΠΕ Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής.
 • ΠΕ Ιχθυολόγοι.
 • ΠΕ Κτηνιατρικής.
 • ΠΕ Διοικητικό Προσωπικό.
 • ΠΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό.
 • ΠΕ Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό.
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.
 • ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί.
 • ΠΕ Ιατροί.
 • ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας.
 • ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί.
 • ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος.
 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί.
 • ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί.
 • ΠΕ Μηχανικοί Χωροταξίας και Πολεοδομίας.
 • ΠΕ Νομικής.
 • ΠΕ Οδοντίατροι.
 • ΠΕ Οικονομικό Λογιστικό Προσωπικό.
 • ΠΕ Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης.
 • ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι.
 • ΠΕ Πληροφορικής.
 • ΠΕ Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
 • ΠΕ Φαρμακοποιοί.
Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – 306 θέσεις.
 • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι.
 • ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
 • ΤΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό.
 • ΤΕ Οικονομικό Λογιστικό Προσωπικό.
 • ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Επόπτες Δημόσιας Υγείας.
 • ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Κοινωνικής Εργασίας.
 • ΤΕ Επισκέπτες Υγείας.
 • ΤΕ Εργοθεραπευτές.
 • ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί.
 • ΤΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό.
 • ΤΕ Μηχανικοί Έργων Υποδομών.
 • ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί.
 • ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί.
 • ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος.
 • ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί.
 • ΤΕ Μηχανικοί Δομικών Έργων.
 • ΤΕ Μηχανικοί Οχημάτων.
 • ΤΕ Μηχανικοί Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος.
 • ΤΕ Νοσηλευτές.
 • ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής.
 • ΤΕ Πληροφορικής.
 • ΤΕ Πληροφορικής Ηλεκτρονικών.
 • ΤΕ Τεχνικοί Δικτύων.
 • ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι.
 • ΤΕ Γεωπόνοι Ζωικής Παραγωγής.
 • ΤΕ Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής.
 • ΤΕ Τεχνολόγοι Τροφίμων.
 • ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί.
Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) – 36 θέσεις.
 • ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών.
 • ΔΕ Δενδροκηπουροί.
 • ΔΕ Διοικητικό Προσωπικό.
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι.
 • ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων.
 • ΔΕ Οδηγοί.
 • ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων.
 • ΔΕ Σπερματοτεγχυτές.
 • ΔΕ Υδραυλικοί.
 • ΔΕ Τεχνίτες Ύδρευσης.
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων.
 • ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών.
 • ΔΕ Δενδροκηπουροί.
 • ΔΕ Διοικητικό Προσωπικό.
 • ΔΕ Ηλεκτρολόγοι.
 • ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων.
 • ΔΕ Οδηγοί.
 • ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων.
 • ΔΕ Σπερματεγχύτες.
 • ΔΕ Υδραυλικοί.
 • ΔΕ Τεχνίτες Ύδρευσης.
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων.
Δ’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) – 2 θέσεις.
 • ΥΕ Καθαριστές Εσωτερικών Χώρων.
 • ΥΕ Οικιακοί Βοηθοί.

Κριτήρια μοριοδότησης ΠΕ, ΤΕ, και ΔΕ:

 • Βαθμός Τίτλου Σπουδών.
 • Δεύτεροι Τίτλοι Σπουδών / μεταπτυχιακά / διδακτορικά.
 • Εμπειρία.
 • Ξένες Γλώσσες.

Κριτήρια μοριοδότησης ΥΕ:

 • Ανήλικα τέκνα.
 • Τέκνο πολύτεκνης οικογένειας.
 • Τέκνο τρίτεκνης οικογένειας.
 • Τέκνο μονογονεϊκής οικογένεια.
 • Χρόνος Ανεργίας.
 • Εμπειρία.
 • Ηλικία.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου στις 8:00 και λήγει την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου 2022 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr

Πηγή: workenter