ΑΣΕΠ 1Κ/2023 – 52 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠ. ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ανακοινώθηκε από τον ΑΣΕΠ η προκήρυξη 1Κ/2023, η οποία αφορά την διάθεση πενήντα δύο (52) συνολικά θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, με έδρα την Περιφερειακή ενότητα Νοτίου τομέα Αθηνών.

Το προσωπικό που ζητείται είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), σαράντα επτά (47) θέσεις των κλάδων:
  • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
  • ΠΕ ΝΟΜΙΚΩΝ.
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), πέντε (5) θέσεις του κλάδου:
  • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία έχουν όσοι:

  • Είναι Έλληνες πολίτες.
  • Έχουν γεννηθεί έως και το έτος 2002.
  • Έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
  • Δεν έχουν κώλυμα διορισμού.
  • Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία ξεκινάει την Δευτέρα 03 Απριλίου 2023 στις 08:00 και ολοκληρώνεται την Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr