ΑΣΕΠ 2Κ/2023 – 72 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ανακοινώθηκε από τον ΑΣΕΠ η προκήρυξη 2Κ/2023, η οποία αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα δύο (72) συνολικά θέσεων μόνιμου προσωπικού σε Επιμελητήρια όλης της χώρας και συγκεκριμένα στο Επιμελητήριο Ημαθίας, στο Επιμελητήριο Σερρών, στο Επιμελητήριο Ιωαννίνων, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ροδόπης, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης και στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας.

Το προσωπικό που ζητείται είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εξήντα δύο (62) θέσεις.
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.
 • ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
 • ΜΜΕ – ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
 • ΝΟΜΙΚΩΝ.
 • ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), τρείς (3) θέσεις.
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ.
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), έξι (6) θέσεις.
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ.
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ.
Δ’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), μία (1) θέση.
 • ΚΑΘΑΡΙΣΤΡΙΩΝ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην διαδικασία έχουν όσοι:

 • Είναι Έλληνες πολίτες.
 • Έχουν γεννηθεί:
  • έως και το έτος 2002 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ.
  • έως και το έτος 2003 οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ.
 • Έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.
 • Δεν έχουν κώλυμα διορισμού.
 • Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Δευτέρα 31 Ιουλίου στις 08:00 και λήγει την Πέμπτη 17 Αυγούστου 2023, στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr