ΑΣΕΠ 2Κ/2024 – 817 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ανακοινώθηκε από τον ΑΣΕΠ η προκήρυξη 2Κ/2024, η οποία αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας οκτακοσίων δέκα επτά (817) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.).

Το προσωπικό που ζητείται είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), καθώς και (θέσεις από μεταφορά) Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), διακόσιες (200) θέσεις.
 • Ακτινοφυσικών
 • Βιοϊατρικής Τεχνολογίας
 • Βιολόγων
 • Βιοχημικών
 • Γεωτεχνικών ΕΙΔ. ΠΕ Κτηνιάτρων
 • Διαιτολογίας
 • Διοικητικού
 • Εποπτών Δημόσιας Υγείας
 • Ιατρών ΕΙΔ. ΠΕ Ιατρικής της Εργασίας ή Ιατρικής Εργασίας Περιβάλλοντος
 • Κοινοτικής Υγείας
 • Κοινωνικής Εργασίας Ε
 • Λογοθεραπείας
 • Μηχανικών ΕΙΔ. ΠΕ Αρχιτεκτόνων / Ηλεκτρολόγων Μηχανικών / Μηχανολόγων Μηχανικών / Πολιτικών Μηχανικών
 • Νοσηλευτικής
 • Πληροφορικής
 • Στατιστικών
 • Φαρμακευτικής
 • Χημικών
 • Ψυχολόγων
Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), εξακόσιες δέκα επτά (617) θέσεις.
 • Βιοϊατρικής Τεχνολογίας / Βιοϊατρικών Επιστημών
 • Διοικητικού – Λογιστικού
 • Επισκεπτών Υγείας
 • Εργοθεραπείας
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Λογοθεραπείας
 • Μαιευτικής
 • Μηχανικών
 • Νοσηλευτικής
 • Πληροφορικής
 • Τεχνολόγων Τροφίμων
 • Φυσικοθεραπείας
 • Επισκεπτών Υγείας
Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τέσσερις (4) θέσεις.
 • Χειριστών-Εμφανιστών Ακτινολογικών Εργαστηρίων

Οι προϋποθέσεις

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία έχουν όσοι:

 • Είναι Έλληνες πολίτες
 • Έχουν γεννηθεί έως και το έτος 2003 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ
 • Έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν
 • Δεν έχουν κώλυμα διορισμού
 • Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Τετάρτη 15 Μαΐου 2024 στις 08:00 και λήγει την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr