ΑΣΕΠ – 333 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΑΒ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ανακοινώθηκε νέα προκήρυξη μέσω ΑΣΕΠ που αφορά 333 νέες προσλήψεις στην Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ) για υποψήφιους Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Οι νέοι υπάλληλοι θα υπογράψουν σύμβαση ενός έτους με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης για την υλοποίηση συμβάσεων έργου που συνάπτονται μεταξύ εταιρείας και αλλοδαπών εταιρειών ή φορέων συνδεδεμένων με την εθνική άμυνα και ασφάλεια του κράτους, για λειτουργικές ανάγκες της Γενικής Διεύθυνσης Παραγωγής και Οικονομικών & Διοικητικών Υπηρεσιών του Εργοστασίου της ΕΑΒ στην Τανάγκρα (Σχηματάρι Βοιωτίας).

Οι ειδικότητες:

 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί.
 • ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί.
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.
 • ΠΕ Μηχανικοί Μικροκυματικών Διατάξεων.
 • ΠΕ Μηχανικοί Ψηφιακών Κυκλωμάτων.
 • ΠΕ Μηχανικοί Αναλογικών Κυκλωμάτων.
 • ΠΕ Μηχανικών Βάσεων Δεδομένων.
 • ΠΕ Μηχανικών Γεωγραφικών Πληροφοριακών Συστημάτων.
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί Εγκαταστάσεων.
 • ΠΕ Χειριστές Προγραμμάτων.
 • ΠΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων.
 • ΠΕ Ειδικό Προσωπικό.
 • ΠΕ Ιατροί Εργασίας.

 • ΤΕ Μηχανικοί Α/Φ.
 • ΤΕ Ηλεκτρονικοί Α/Φ.
 • ΤΕ Τεχνικοί Δομής Α/Φ.
 • ΤΕ Αποθηκάριος.
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Υποσταθμών.
 • ΤΕ Μηχανολόγοι.
 • ΤΕ Διοίκησης Επιχειρήσεων.

 • ΔΕ Μηχανικοί Συντήρησης.
 • ΔΕ Ξυλουργοί.
 • ΔΕ Υδραυλικοί.
 • ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων Έργου.
 • ΔΕ Χειριστές Ηλεκτρικής Γερανογέφυρας.
 • ΔΕ Μηχανουργοί.
 • ΔΕ Τεχνίτες Βαφής.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Δευτέρα 9 Αυγούστου 2021.

Στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας αναλαμβάνουμε την ενημέρωσή σας αλλά και την συμμετοχή σας στους διαγωνισμούς σε όλες τις φάσεις υπεύθυνα.

Παραμένουμε πάντα στην διάθεσή σας!

Για πληροφορίες και ραντεβού:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr