ΑΣΕΠ 3Κ/2022 – 283 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού ανακοίνωσε την προκήρυξη 3Κ/2022, βάσει της οποίας προκηρύσσει την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων ογδόντα τριών (283) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Υπουργείο Παιδείας, Πανεπιστήμια και λοιπούς υποπτευόμενους φορείς.

Το προσωπικό που ζητείται είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) – Θέσεις εκατόν σαράντα τρεις (143)
 • ΠΕ Αρχειονόμων.
 • ΠΕ Βιβλιοθηκονόμων.
 • ΠΕ Γεωπόνων.
 • ΠΕ Διοικητικού οικονομικού.
 • ΠΕ Ιατρών ειδικοτήτων.
 • ΠΕ Μεταφραστών διερμηνέων.
 • ΠΕ Μηχανικών (Πολιτικών Μηχανικών, Αγρονόμων & Τοπογράφων Μηχανικών, Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ, Αρχιτεκτόνων Μηχανικών, Μηχανολόγων Μηχανικών).
 • ΠΕ Πληροφορικής.
 • ΠΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & έργων τέχνης.
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – Θέσεις εξήντα εννέα (69)
 • ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων.
 • ΤΕ Διοικητικού λογιστικού.
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων μηχανικών.
 • TE Μηχανικών (Ειδικότητα Πολιτικών Μηχανικών).
 • ΤΕ Μηχανικών (Ειδ. Ηλεκτρολόγων).
 • ΤΕ Πληροφορικής.
 • ΤΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων & Έργων Τέχνης.
 • ΤΕ Ταξινόμων.
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) – Θέσεις εξήντα δύο (62)
 • ΔΕ Διοικητικών γραμματέων.
 • ΔΕ Διοικητικού λογιστικού.
 • ΔΕ Διοικητικού.
 • ΔΕ Οδηγών.
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
 • ΔΕ Τεχνικού (Ελαιοχρωματιστής, Ηλεκτρολόγος, Οικοδόμος, Υδραυλικός, Ψυκτικός).
 • ΔΕ Τεχνικών διαφόρων ειδικοτήτων.
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) – Θέσεις εννέα (9)
 • ΥΕ Επιμελητών.
 • ΥΕ Κλητήρων.
 • ΥΕ Κλητήρων επιστατών φυλάκων, νυχτοφυλάκων.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει την Δευτέρα 11 Ιουλίου στις 8:00 και λήγει την Τρίτη 26 Ιουλίου 2022 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr