ΑΣΕΠ 4Κ/2022 – 120 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛ.ΣΤΑΤ.

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Νέα προκήρυξη εξέδωσε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού βάσει της οποίας προχωρά στην πρόσληψη με σειρά προτεραιότητας εκατόν είκοσι (120) θέσεων μόνιμου προσωπικού, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) και στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ).

Το προσωπικό που ζητείται στην προκήρυξη 4Κ/2022 είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) – Θέσεις εκατόν δεκατρείς (113)
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
 • ΠΕ Επιμελητών Εκδόσεων.
 • ΠΕ Λογιστών.
 • ΠΕ Μηχανικών (Ειδικότητες Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Πολιτικού Μηχανικού).
 • ΠΕ Οικονομολόγων.
 • ΠΕ Πληροφορικής.
 • ΠΕ Στατιστικών.
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – Θέσεις πέντε (5)
 • ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού.
 • ΤΕ Πληροφορικής.
 • ΤΕ Στατιστικών.
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) – Θέση μια (1)
 • ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.) – Θέση μια (1)
 • ΥΕ Επιμελητών.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία έχουν όσοι έχουν γεννηθεί έως και το έτος 2001 για υποψήφιοους των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και έως και το έτος 2002 οι υποψήφιοι της κατηγορίας ΥΕ.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει την Τετάρτη 13 Ιουλίου στις 8:00 και λήγει την Πέμπτη 28 Ιουλίου 2022 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr