ΑΣΕΠ 4Κ/2023 – 77 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ανακοινώθηκε από τον ΑΣΕΠ η προκήρυξη 4Κ/2023, η οποία αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εβδομήντα επτά (77) θέσεων μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου σε διάφορους φορείς ανά την Ελλάδα.

Το προσωπικό που ζητείται είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), σαράντα έξι (46) θέσεις.
 • ΠΕ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΩΝ
 • ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΓΕΩΠΟΝΩΝ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
 • ΠΕ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ
 • ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΜΕΤΑΦΡΑΣΤΩΝ – ΔΙΕΡΜΗΝΕΩΝ
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΙΔ. ΠΕ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ (ΝΟΜΙΚΩΝ)
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΠΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE – HARDWARE)
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE)
 • ΠΕ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΕΩΝ (ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ)
 • ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΕΙΔ. ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), είκοσι (20) θέσεις.
 • ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • TΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. TΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (SOFTWARE Ή HARDWARE)
 • ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΕΙΔ. ΤΕ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ
Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εννιά (9) θέσεις.
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ
 • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ ΕΙΔ. ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ
 • ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΕΙΔ. ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ
 • ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΙΔ. ΔΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Δ’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), δύο (2) θέσεις.
 • ΥΕ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ – ΚΛΗΤΗΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΚΛΗΤΗΡΩΝ
 • ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΙΔ. ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής λήγει την Τρίτη 28 Νοεμβρίου 2023 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr