ΑΣΕΠ 5Κ/2022 – 122 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά εκατόν είκοσι δύο (122) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού ανακοίνωσε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού, μέσω της νέας προκήρυξης που εξέδωσε.

Το προσωπικό που ζητείται στην προκήρυξη 5Κ/2022 είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) – Θέσεις εκατόν δεκαπέντε (115)
  • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Αρχιτεκτόνων.
  • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Και Μηχανικών Η/Υ.
  • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Πολίτικων Μηχανικών.
  • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Τοπογράφων Μηχανικών.
  • ΠΕ Μηχανικών – Ειδ. Χημικών Μηχανικών.
  • ΠΕ Πληροφορικής.
  • ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης – Ειδ. Πολιτιστικής Διαχείρισης.
  • ΠΕ Πολιτιστικής Διαχείρισης – Ειδ. Πολιτιστικής Πληροφορικής Και Τεχνολογίας.
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – Θέσεις επτά (7)
  • ΤΕ Διοικητικού – Λογιστικού – Ειδ. Λογιστικού.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία έχουν όσοι έχουν γεννηθεί έως και το έτος 2001.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 21 Ιουλίου 2022 στις 8:00 και λήγει την Παρασκευή 5 Αυγούστου 2022 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr