ΑΣΕΠ 5Κ/2023 – 775 ΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ανακοινώθηκε από τον ΑΣΕΠ η προκήρυξη 5Κ/2023, η οποία αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας επτακοσίων εβδομήντα πέντε (775) θέσεων μόνιμου προσωπικού σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας τριών (3) ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.).

Το προσωπικό που ζητείται είναι Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

Α’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), εξακόσιες ενενήντα έξι (696) θέσεις.
 • ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
 • ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ
 • ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
 • ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
 • ΚΛΙΒΑΝΙΣΤΩΝ-ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΩΝ-ΑΠΟΣΤΕΙΡΩΤΩΝ
 • ΟΔΗΓΩΝ
 • ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ
 • ΠΛΗΡΩΜΑΤΩΝ ΑΣΘΕΝΟΦΟΡΩΝ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 • ΜΑΓΕΙΡΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΩΝ
 • ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
 • ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΤΩΝ
 • ΘΕΡΜΑΣΤΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ
 • ΜΗΧΑΝΟΤΕΧΝΙΤΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ (ΜΕΚ)
 • ΞΥΛΟΥΡΓΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΕΡΙΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΤΩΝ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ
 • ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ
 • ΨΥΚΤΙΚΩΝ
 • ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
 • ΤΗΛΕΦΩΝΗΤΩΝ
 • ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ-ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ
Β’ Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.), εβδομήντα εννέα (79) θέσεις.
 • ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 • ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
 • ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΦΟΡΕΩΝ
 • ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ-ΚΛΗΤΗΡΩΝ
 • ΕΡΓΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
 • ΕΡΓΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ
 • ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
 • ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ
 • ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει την Τρίτη 16 Ιανουαρίου 2024 στις 08:00 και λήγει την Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2024 στις 14:00.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Κατόπιν ανακοίνωσης του ΑΣΕΠ, η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στην ανωτέρω διαδικασία θα πραγματοποιηθεί από την Δευτέρα 12 Φεβρουαρίου 2024 στις 08:00 και έως την Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr