ΑΣΕΠ 6Κ/2022 – 66 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΥΠ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά εξήντα έξι (66) θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, στις Κτιριακές Υποδομές Α.Ε. (Υπουργείο Μεταφορών και Υποδομών), στο Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων) και στο Πράσινο Ταμείο Ν.Π.Δ.Δ. (Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας), ανακοίνωσε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), μέσω της νέας προκήρυξης που εξέδωσε.

Το προσωπικό που ζητείται στην προκήρυξη 6Κ/2022 είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) – Θέσεις πενήντα εννέα (59)
 • ΠΕ Γεωτεχνικών.
 • ΠΕ Διοικητικοί – Οικονομικού.
 • ΠΕ Μηχανικών.
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Αρχιτέκτων Μηχανικός).
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός).
 • ΠΕ Μηχανικών (ειδ. Πολιτικός Μηχανικός).
 • ΠΕ Περιβάλλοντος.
Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – Θέσεις έξι (6)
 • ΤΕ Δασοπόνων.
 • ΤΕ Διοικητικού λογιστικού.
 • ΤΕ Μηχανικών (ειδ. Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός).
 • ΤΕ Μηχανικών (ειδ. Τοπογράφος Μηχανικός).
Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) – Θέση μια (1)
 • ΔΕ Τεχνικών βοηθών.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία έχουν όσοι έχουν γεννηθεί έως και το έτος 2001.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει την Τρίτη 30 Αυγούστου 2022 στις 08:00 και λήγει την Πέμπτη 15 Σεπτεμβρίου 2022 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr