ΑΣΕΠ 6Κ/2023 ΣΩΦΡΟΝΙΣΤΙΚΑ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ – 160 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ο ΑΣΕΠ ανακοίνωσε την νέα προκήρυξη η οποία αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας εκατόν εξήντα (160) θέσεων μόνιμου προσωπικού στα Σωφρονιστικά Καταστήματα (Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη) και στις Ιατροδικαστικές Υπηρεσίες (Υπουργείο Δικαιοσύνης).

Το προσωπικό που ζητείται είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι προϋποθέσεις

  • Να είναι Έλληνες πολίτες.
  • Να έχουν γεννηθεί:
    • έως και το έτος 2002 οι υποψήφιοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ και
    • έως και το έτος 2003 οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υ.Ε.
  • Οι άνδρες κατά το χρόνο διορισμού πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις ή να έχουν απαλλαγεί νόμιμα από αυτές.
  • Να έχουν την υγεία που απαιτείται για την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει την Πέμπτη 18 Ιανουαρίου 2024 στις 08:00 και λήγει την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2024 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr