ΑΣΕΠ 8Κ/2021 – 120 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΟΑΕΔ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ανακοινώθηκε η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 8Κ/2021 που αφορά 120 προσλήψεις μόνιμων υπαλλήλων στις Εταιρείες Προστασίας Ανηλίκων και στον Οργανισμό Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ.) σε όλη την επικράτεια. Το προσωπικό που θα ζητηθεί θα είναι Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Κατηγορίες, θέσεις και ειδικότητες:

  • Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εβδομήντα εννέα (79) θέσεις.
    Κλάδου / Ειδικότητας: ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.
  • Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), έξι (6) θέσεις.
    Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.
  • Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), τριάντα πέντε (35) θέσεων.
    Κλάδων / Ειδικοτήτων: ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ, ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ, ΔΕ ΠΑΙΔΟΝΟΜΩΝ, ΔΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Η/Υ.

Να τονιστεί πως στην κατηγορία Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, στην οποία και κατανέμεται το μεγαλύτερο ποσοστό των διαθέσιμων θέσεων την προκήρυξης 8Κ/2021, γίνονται δεκτοί όλοι οι τίτλοι σπουδών από Α.Ε.Ι έχοντας ως μοναδικό απαραίτητο προσόν το πτυχίο γνώσης ηλεκτρονικών υπολογιστών, ενώ δεν απαιτείται ειδική εμπειρία.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη αποτελεί ουσιαστικά και την μεγαλύτερη σε θέσεις προκήρυξη Διοικητικών θέσεων του ΑΣΕΠ για το 2021.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής ξεκινάει την Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2021 στις 08:00 και λήγει την Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2021 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr