ΑΣΕΠ 8Κ/2022 – 70 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά εβδομήντα (70) θέσεων μόνιμου προσωπικού ανακοίνωσε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), μέσω της νέας προκήρυξης που εξέδωσε.

Οι φορείς

 • Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης – Δ.ΥΠ.Α. (πρώην ΟΑΕΔ).
 • Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΟΠΕΚΑ.
 • Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων – ΜΤΠΥ.
 • Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο – ΝΑΤ.
 • Εθνικό Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΕΚΚΑ (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων).
 • Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.

Το προσωπικό που ζητείται στην προκήρυξη 8Κ/2022 είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) – Θέσεις πενήντα πέντε (55).
 • ΠΕ1 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.
 • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ.
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ.
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ.
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ).
 • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ).
 • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.
 • ΠΕ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ.
Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – Θέσεις δέκα πέντε (15).
 • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ.
 • ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ.
 • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ).
 • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ.

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία έχουν όσοι έχουν γεννηθεί έως και το έτος 2001.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει την Τετάρτη 26 Οκτωβρίου 2022 στις 08:00 και λήγει την Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2022 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr