ΑΣΕΠ 9Κ/2022 – 173 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας συνολικά εκατόν εβδομήντα τριών (173) θέσεων μόνιμου προσωπικού στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-ΕΦΚΑ ανακοίνωσε το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.), μέσω της νέας προκήρυξης που εξέδωσε.

Το προσωπικό που ζητείται στην προκήρυξη 9Κ/2022 είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

Α’ Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.), εκατόν τέσσερις (104) θέσεις.
  • ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
  • ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΠΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Β’ Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δεκαοκτώ (18) θέσεις.
  • ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ
  • ΤΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
  • ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
Γ’ Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), πενήντα μία (51) θέσεις.
  • ΔΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΩΝ

Δικαίωμα συμμετοχής στην εν λόγω διαδικασία έχουν όσοι έχουν γεννηθεί έως και το έτος 2001.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία λήγει την Τετάρτη 25 Ιανουαρίου στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr