ΑΣΕΠ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 4Κ/2021

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Από σήμερα Τρίτη 11 Μαΐου 2021 ξεκινά η υποβολή αιτήσεων για την νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 4Κ/2021 και αφορά 76 μόνιμες θέσεις εργασίας σε οκτώ φορείς.

Ο διαγωνισμός αφορά κατόχους ιδιαίτερων πτυχίων όπως μουσειολόγους, διεθνολόγους, κτηνίατρους, εγκληματολόγους, απόφοιτους ψυχολογίας μέχρι και πτυχιούχους ΕΑΠ.

Οι θέσεις:

 • Στον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών & Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • στο Επιμελητήριο Άρτας.
 • στο Επιμελητήριο Ευβοίας.
 • στο Επιμελητήριο Λάρισας.
 • στην Ιερά Μητρόπολη Νίκαιας.
 • στο Κατάστημα Κράτησης Δράμας (Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη).
 • στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.) – Ν.Π.Ι.Δ.
 • στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και στην Υπηρεσία Φιλοτελικού και Ταχυδρομικού Μουσείου της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Γ.Γ.Τ.Τ. – Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης).

Η υποβολή των αιτήσεων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και διαρκεί από Τρίτη 11 Μαΐου 2021 και λήγει την Τετάρτη 26 Μαΐου 2021, στις 14:00.

Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Οι υποψήφιοι που θα προσληφθούν θα είναι Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ), Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και οι ειδικότητες είναι συνολικά 29.

Αναλυτικά:

 • ΠΕ Γεωπόνων.
 • ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού.
 • ΠΕ Εγκληματολόγων.
 • ΠΕ Επικοινωνίας και ΜΜΕ.
 • ΠΕ Ιατρών Ειδ. Παθολογίας ή Γενικής Ιατρικής.
 • ΠΕ Ιατρών Ειδ. Ψυχιατρικής.
 • ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας.
 • ΠΕ Κοινωνιολόγων.
 • ΠΕ Κτηνιάτρων.
 • ΠΕ Μεταφραστών Διερμηνέων.
 • ΠΕ Μουσειολόγων.
 • ΠΕ Οδοντιάτρων.
 • ΠΕ και ΤΕ Πληροφορικής.
 • ΠΕ Πληροφορικής Ειδικ. Σχεδιασμού και Εφαρμογών.
 • ΠΕ Σωφρονιστικού Ενηλίκων.
 • ΠΕ Ψυχολόγων.
 • ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων.
 • ΤΕ και ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού.
 • ΤΕ Μηχανικών Ειδ. Ηλεκτρολόγων.
 • ΤΕ Μηχανικών Ειδ. Ηλεκτρονικών.
 • ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδ. Κοινωνικής Εργασίας.
 • ΤΕ Υγείας Πρόνοιας Ειδ. Νοσηλευτικής.
 • ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων.
 • ΔΕ Νοσηλευτών.
 • ΔΕ Οδηγών.
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ.
 • ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Ηλεκτρολόγων.
 • ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Ηλεκτρονικών.
 • ΔΕ Τεχνικού Ειδ. Μαγείρων.

Καλέστε σήμερα στο ΙΚΕΠ Πάτρας για ό,τι αφορά τις πληροφορίες που χρειάζεστε και επωφεληθείτε και εσείς κλείνοντας ραντεβού χωρίς αναμονή και με χαμηλό κόστος!

Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr