ΑΣΕΠ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 5Κ/2021

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 5Κ/2021 δημοσιεύτηκε στο Εθνικό τυπογραφείο και οι αιτήσεις θα ξεκινήσουν να υποβάλλονται απο την Τετάρτη 9 Ιουνίου 2021.

Πρόσληψη θα γίνει σε 83 συνολικά μόνιμους υπαλλήλους σε 17 φορείς και δεκτά γίνονται 185 διαφορετικά πτυχία και διπλώματα τριών βαθμίδων εκπαίδευσης (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ).

Η προθεσμία συμμετοχής λήγει την Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 στις 14:00.

Οι νέες θέσεις εργασίας:

 • στο Αιγινήτειο Νοσοκομείο.
 • στην Ανώτατη Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΑΣΠΑΙΤΕ).
 • στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ).
 • στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ).
 • στο Ίδρυμα Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ).
 • στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 • στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ).
 • στο Πανεπιστήμιο Πατρών και στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων).
 • στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)-Ν.Π.Ι.Δ.
 • στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ»(ΕΚΕΦΕ«Δ»)-Ν.Π.Δ.Δ.
 • στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ)-Ν.Π.Δ.Δ.
 • στο Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ (Ε.Ι.ΠΑΣΤΕΡ)-Ν.Π.Ι.Δ.
 • στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών (ΕΑΑ)-Ν.Π.Δ.Δ.
 • στο «ΑΘΗΝΑ»- Ερευνητικό Κέντρο Καινοτομίας στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας των Επικοινωνιών και της Γνώσης (Ε.Κ. «ΑΘΗΝΑ») Ν.Π.Ι.Δ.
 • στο Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ)-Ν.Π.Δ.Δ.
 • στο Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ» (ΕΚΕΒΕ «Α. Φλέμιγκ»)-Ν.Π.Ι.Δ.
 • και στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)-Ν.Π.Ι.Δ. (ΓΓΕΚ πρώην ΓΓΕΤ-Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων).

Μέσω της ομάδας του Ιδιωτικού ΚΕΠ Πάτρας θα ενημερωθείτε σε ό,τι αφορά την προετοιμασία σας για την προκήρυξη και εμείς θα αναλάβουμε την δημιουργία Μητρώου καθώς και όλη την διαδικασία από την πρώτη φάση του διαγωνισμού.

Καλέστε σήμερα το Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να κλείσετε ραντεβού για την δική σας συμμετοχή!

Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr


Πηγή: workenter