ΑΣΕΠ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 6Κ/2020

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Έχει γνωστοποιηθεί η έκδοση της προκήρυξης 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ ώπου αφορά χίλιες διακόσιες εννέα (1.209) μόνιμες θέσεις τακτικού προσωπικού των κατηγοριών ΥΕ, ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ για φορείς του Υπουργείου Υγείας.

Για τις κατηγορίες ΔΕ, ΤΕ και ΠΕ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου 2020 στις 14:00.

Για την κατηγορία ΥΕ η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινά την Τετάρτη 23 Σεπτεμβρίου 2020 και λήγει την Πέμπτη 8 Οκτωβρίου 2020 στις 14:00.

Οι θέσεις ανα κλάδο και ειδικότητα εμπεριέχονται στο αρχείο Πίνακας Θέσεων.

Όλες οι αιτήσεις πραγματοποιούνται ηλεκτρονικά και στο ΙΚΕΠ Πάτρας αναλαμβάνουμε και την δική σας αίτηση για την συμμετοχή σας στην προκήρυξη.

Για Περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr

Πηγή: ΑΣΕΠ