ΑΣΕΠ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ 6Κ/2021

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Εντός επόμενων ημερών ξεκινά η νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 6Κ για την πρόσληψη 115 ατόμων στο Υπουργείο Οικονομικών. Σε αυτόν τον νέο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί συνολικά 80 τίτλοι σπουδών Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Οι Ειδικότητες:

  • ΠΕ Γεωτεχνικών (2 θέσεις).
  • ΠΕ Δημοσιονομικών (109 θέσεις).
  • ΠΕ Μηχανικών (4 θέσεις).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει την Τετάρτη 15 Ιουνίου και λήγει την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021.

Στο ΙΚΕΠ Πάτρας εξετάζουμε με λεπτομέρειες καθημερινά όλες τις νέες προκηρύξεις και αναλαμβάνουμε και την δική σας αίτηση! Ενημερωθείτε σε εμάς για όλα τα δικαιολογητικά που θα χρειαστείτε καθώς και για όποια απορία έχετε.

Καλέστε μας σήμερα για να κλείσετε ένα ραντεβού!

Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr