ΑΣΕΠ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ ΕΚΑΒ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Το ΑΣΕΠ ανακοίνωσε προκήρυξη που αφορά σαράντα έξι μόνιμες προσλήψεις τακτικού προσωπικού Δευτεροβαθμιας Εκπαίδευσης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας. Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων αρχίζει στις 30 Μαρτίου και λήγει στις 14 Απριλίου 2020. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο ΑΣΕΠ.

Οι υπάλληλοι του κλάδου ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων του ΕΚΑΒ προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ως:

α)Οδηγοί – συνοδηγοί ασθενοφόρων οχημάτων και άλλων κινητών μονάδων παροχής επείγουσας ιατρικής φροντίδας.
β)Τραυματιοφορείς.
γ)Τηλεφωνητές και γραφείς για την εξυπηρέτηση της τηλεφωνικής και ασύρματης επικοινωνίας.

Οι επείγουσες πράξεις που ασκούνται είναι σύμφωνα με τα διεθνή πρωτόκολλα αντιμετώπισης, αναγνωρισμένες από τη διεθνή κοινότητα.

Στο ΙΚΕΠ Πάτρας θα αναλάβουμε να σας ενημερώσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες όσο αφορά την προκήρυξη, καθώς και για ό,τι χρειάζεται (κριτήρια & δικαιολογητικά) με σκοπό την επιτυχής υποβολή της αίτησής σας τηλεφωνικά.

Για Περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr