ΑΣΕΠ – ΤΡΙΕΤΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Το Κτηματολόγιο προχωράει σε πρόσληψη 77 νέων υπαλλήλων Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), με σκοπό να καλυφθούν οι ανάγκες κτηματογράφησης και στησίματος της νέας δομής του Κτηματολογίου.

Την καινούργια ομάδα θα στελεχώσουν μηχανικοί, επιστήμονες πληροφορικής και νομικοί που θα προσληφθούν για τρία έτη.

Το Κτηματολόγιο θα καλέσει τους ενδιαφερόμενους υποψηφίους να δηλώσουν συμμετοχή μέσω ΑΣΕΠ και οι αιτήσεις ανοίγουν την Δευτέρα 5 Ιουλίου με διάρκεια έως και την Τρίτη 20 Ιουλίου 2021.

Οι νέες θέσεις

  • Κεντρικοί συντονιστές μετάπτωσης. Θα υποστηρίξουν κεντρικές υπηρεσίες και θα παρακολουθούν 17 περιφερειακούς συντονιστές, στην διεκπεραίωση των απαιτούμενων διοικητικών, οργανικών και οικονομικών εργασιών (θέσεις 5).
  • Περιφερειακοί συντονιστές μετάπτωσης. Θα διεκπεραιώνουν όλες τις απαιτούμενες διοικητικές, οργανωτικές ενέργειες για την ενσωμάτωση των υποθηκοφυλακείων (θέσεις 17).
  • Στελέχη ενημέρωσης χωρικών δεδομένων. Θα παρέχουν τεχνική υποστήριξη για την ενημέρωση και βελτίωση της ακρίβειας της χωρικής κτηματολογικής βάσης δεδομένων (θέσεις 2).
  • Στελέχη διαχείρισης, ελέγχου ποιότητας παραδοτέων, τεχνικής υποστήριξης των μελετών κτηματογράφισης και υποστήριξης των Επιτροπών Ενστάσεων (θέσεις 11).
  • Στελέχη τεχνικής υποστήριξης αρχείου και προώθησης υπηρεσιών (θέσεις 2).
  • Διαχειριστές κτιριακών εγκαταστάσεων (θέσεις 5).
  • Διαχειριστές προμηθειών Κτηματολογικών Γραφείων (θέσεις 4).
  • Οικονομικά στελέχη (θέσεις 6).
  • Στελέχη διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού Διοικητικής Μέριμνας (θέσεις 5).
  • Στελέχη Πληροφορικής (θέσεις 20).

Μέσω της ομάδας του Ιδιωτικού ΚΕΠ Πάτρας θα ενημερωθείτε σε ό,τι αφορά την προετοιμασία σας για την προκήρυξη και εμείς θα αναλάβουμε την διαδικασία σε όλες τις φάσεις του διαγωνισμού.

Καλέστε σήμερα το Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να κλείσετε ραντεβού για την δική σας συμμετοχή!

Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr