ΑΣΕΠ – ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ η προκήρυξη 4Κ του ΑΣΕΠ για τις 2.909 μόνιμες θέσεις στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι». Η πρόσληψη θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας δύο χιλιάδων εννιακοσίων εννέα θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού της Χώρας (Υπουργείο Εσωτερικών) «Βοήθεια στο Σπίτι».

Το αντικείμενο απασχόλησης των θέσεων ειδικοτήτων ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ αφορά σε παρεχόμενες από οργανωμένες δομές των ΟΤΑ α΄ βαθμού κατ’ οίκον υπηρεσίες κοινωνικής φροντίδας, κοινωνικής εργασίας, ψυχολογικής υποστήριξης, νοσηλευτικής φροντίδας, φυσικοθεραπείας και οικογενειακής οικιακής βοήθειας για την κάλυψη βασικών αναγκών ηλικιωμένων και ΑΜΕΑ, με δυνατότητα επέκτασης του είδους και του εύρους των υπηρεσιών αυτών, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών ιατρικής πρόληψης στο σπίτι, με στόχο την αξιοπρεπή και αυτόνομη διαβίωση, με προτεραιότητα σε αυτούς που δεν αυτοεξυπηρετούνται πλήρως, χρειάζονται ιδιαίτερη φροντίδα, διαβιούν μοναχικά, δεν έχουν επαρκείς πόρους, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής τους, να διατηρηθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους στον κοινωνικό ιστό, παραμένοντας στο φυσικό και κοινωνικό τους περιβάλλον.

Οι αιτήσεις:


Από τους υποψήφιους που κατέχουν τα γενικά και απαιτούμενα προσόντα των θέσεων, πρέπει:


Να συμπληρωθεί και να υποβληθεί αίτηση συμμετοχής στο Α.Σ.Ε.Π., αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας του.

Η αίτηση συμπληρώνεται ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις «ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ» που αναφέρονται στο παράρτημα ΣΤ΄.

Προθεσμία:


Για τις κατηγορίες ΠΕ, ΤΕ και ΔΕ, ξεκινάει την Τρίτη 2 Ιουνίου 2020 και λήγει την Τετάρτη 17 Ιουνίου 2020 στις 14:00.


Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.


Για την κατηγορία ΥΕ ξεκινάει την Πέμπτη 18 Ιουνίου2020 και λήγει την Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020 στις 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Απευθυνθείτε στο ΙΚΕΠ Πάτρας για ό,τι αφορά τις πληροφορίες που πρέπει να γνωρίζετε καθώς και για να αναλάβουμε εμείς για εσάς την αίτηση ηλεκτρονικά.

Για Περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr

Πηγή: dikaiologitika