ΔΕΔΔΗΕ – 393 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ) προχωρά σε προσλήψεις συνολικά τριακοσίων ενενήντα τριών (393) ατόμων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου, μέσω της νέας προκήρυξης 1/2022 που εξέδωσε.

Το προσωπικό που θα ζητηθεί θα είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), Τεχνολογικής (ΤΕ), και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε) – Θέσεις Εξήντα οκτώ (68)
 • Διπλωματούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.
 • Διπλωματούχοι Μηχανολόγοι Μηχανικοί.
 • Διπλωματούχοι Μηχανικοί Πληροφορικής.
 • Διπλωματούχοι Χημικοί Μηχανικοί.
 • Διπλωματούχοι Μηχανικοί Περιβάλλοντος.
 • Διπλωματούχοι Μηχανικοί Παραγωγής & Διοίκησης.
 • Πτυχιούχοι Δασολόγοι.
 • Πτυχιούχοι Πληροφορικής.
 • Πτυχιούχοι Διοικητικού Οικονομικού.
Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – Θέσεις Σαράντα επτά (47)
 • Πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί.
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) – Θέσεις Διακόσιες εβδομήντα οκτώ (278)
 • Ηλεκτροτεχνικοί Δικτύων.

Kριτήρια μοριοδότησης

 • Τίτλος σπουδών.
 • Χρόνος κτήσης απαιτούμενου τίτλου σπουδών.
 • Γνώση ξένης γλώσσας.
 • Εμπειρία.
 • Συνέντευξη.

Η υποβολή των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει την Πέμπτη 16 Ιουνίου 2022 και λήγει την Τετάρτη 6 Ιουλίου 2022 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr