ΔΕΔΔΗΕ ΠΥΡΓΟΥ – ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ο ΔΕΔΔΗΕ του Δήμου Πύργου (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Ηλεκτρικής Ενέργειας) αναζητά προσωπικό με σκοπό να ενισχύσει άμεσα τις υπηρεσίες του.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις που παρέχονται πρέπει να πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτονται στην προκήρυξη και να μην ξεπερνούν το 45ο έτος ηλικίας.

Εφόσον επιλεχθούν, θα υπογράψουν σύμβαση εργασίας οκτώ (8) μηνών.

Οι δύο θέσεις αφορούν υπαλλήλους Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ), ειδικότητας Ηλεκτροτεχνιτών Εναερίων – Υπογείων Δικτύων.

Το εμπρόθεσμο των αιτήσεων με συστημένη επιστολή, κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής.

Το διάστημα υποβολής αιτήσεων αρχίζει από την Πέμπτη 20 Μαΐου 2021 και τελειώνει την Δευτέρα 31 Μαΐου 2021.

Τηλεφωνήστε στο ΙΚΕΠ Πάτρας με σκοπό να σας ενημερώσουμε για όποια πληροφορία χρειαστείτε και να αναλάβουμε άμεσα και την δική σας αίτηση!

Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr

Πηγή: workenter