ΔΕΔΔΗΕ ΣΟΧ 3/2022 – ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΠΑΤΡΑ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου (διάρκειας οκτώ μηνών), συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Περιφέρειας Πελοποννήσου – Ηπείρου της περιοχής Πάτρας, που εδρεύει στην Πάτρα του Νομού Αχαΐας, ανακοίνωσε ο ΔΕΔΔΗΕ (Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας), μέσω της νέας προκήρυξης ΣΟΧ 3/2022 που εξέδωσε.

Το προσωπικό που ζητείται είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
 • ΠΕ Υπάλληλος Γραφείου – 1 Θέση.
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
 • ΔΕ Υπάλληλος Γραφείου – 1 Θέση.
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικός Δικτύων – 2 Θέσεις.

Οι υποψήφιοι/ες των ειδικοτήτων Υπάλληλος Γραφείου πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών, ενώ όσοι συμμετάσχουν στην ειδικότητα Ηλεκτροτεχνικός Δικτύων, πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών.

Κριτήρια μοριοδότησης

 • Χρόνος Ανεργίας.
 • Πολυτεκνία.
 • Τριτεκνία.
 • Μονογονεϊκή Οικογένεια.
 • Ανήλικα Τέκνα.
 • Βαθμός Τίτλου Σπουδών.
 • Εμπειρία.
 • Αναπηρία υποψηφίου / συγγενικού προσώπου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών ή ταχυδρομικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει το Σάββατο 3 Σεπτεμβρίου 2022 και λήγει την Δευτέρα 12 Σεπτεμβρίου 2022.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr