ΔΕΗ 3/2022 – 17 ΜΟΝΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. ανακοίνωσε την πρόσληψη συνολικά δέκα επτά (17) ατόμων με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην έδρα της επιχείρησης στην Αθήνα (Ν. Αττικής).

Το προσωπικό που ζητείται είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης .

Θέσεις και ειδικότητες

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (Π.Ε.) – Θέσεις δεκατρείς (13)
  • ΠΕ Πτυχιούχοι Διοικητικοί.
  • ΠΕ Πτυχιούχοι Θεωρητικών Σπουδών.
  • ΠΕ Πτυχιούχοι Οικονομικοί.
  • ΠΕ Πληροφορικής.
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δ.Ε.) – Θέσεις Τέσσερις (4)
  • ΔΕ Διοικητικοί / Οικονομικοί

Δικαίωμα συμμετοχής στην συγκεκριμένη προκήρυξη έχουν άνδρες και γυναίκες, όπου κατέχουν τα απαραίτητα για κάθε ειδικότητα προσόντα και είναι γεννημένοι έως και το έτος 2001.

Κριτήρια μοριοδότησης

  • Τίτλος σπουδών.
  • Χρόνος κτήσης απαιτούμενου τίτλου σπουδών.
  • Γνώση ξένης γλώσσας.
  • Εμπειρία.
  • Συνέντευξη.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής ξεκίνησε την Τρίτη 14 Ιουνίου 2022 στις 8:00 και θα λήξει την Δευτέρα 4 Ιουλίου 2022 στις 14:00.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr