ΔΕΥΑΠ ΣΟΧ 1/2022 – 15 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάτρας (Δ.Ε.Υ.Α. Πάτρας) ανακοίνωσε την προκήρυξη ΣΟΧ 1/2022, βάσει της οποίας προχωρά στην πρόσληψη συνολικά δέκα πέντε (15) ατόμων με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στην έδρα της υπηρεσίας στην Πάτρα.

Το προσωπικό που ζητείται είναι Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής (ΥΕ) Εκπαίδευσης, ενώ οι υποψήφιοι/ες που θα επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Θέσεις και ειδικότητες

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Δ.Ε) – Θέσεις δέκα (10)
 • ΔΕ Διοικητικοί – Θέσεις έξι (6).
 • ΔΕ Μηχανουργοί – Θέση μία (1).
 • ΔΕ Οδηγοί – Θέσεις τρείς (3).
Υποχρεωτική Εκπαίδευση (Υ.Ε.) – Θέσεις πέντε (5)
 • ΥΕ Εργάτες – Θέσεις τρείς (3).
 • ΥΕ Φύλακες – Θέσεις δύο (2).

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Κριτήρια μοριοδότησης

 • Χρόνος Ανεργίας.
 • Πολυτεκνία.
 • Τριτεκνία.
 • Μονογονεϊκή οικογένεια.
 • Ανήλικα τέκνα.
 • Βαθμός τίτλου σπουδών.
 • Δεύτερος τίτλος σπουδών.
 • Εμπειρία.
 • Αναπηρία υποψηφίου / συγγενικού προσώπου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής ξεκινάει την Τρίτη 28 Ιουνίου 2022 και λήγει την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr