ΔΕΥΑΠ ΣΟΧ 1/2023 – 10 ΘΕΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης – Αποχέτευσης Πάτρας, ανακοίνωσε η υπηρεσία.

Μέσω της νέας προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023 ζητείται προσωπικό Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι ειδικότητες

 • ΔΕ Οδηγών – 2 Θέσεις
 • ΥΕ Εργάτες Ύδρευσης – Αποχέτευσης – 8 Θέσεις

Οι υποψήφιοι/ες των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ' εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα.

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα υπογράψει σύμβαση εργασίας διάρκειας 8 μηνών.

Τα κριτήρια μοριοδότησης

 • Χρόνος Ανεργίας
 • Πολυτεκνία
 • Τριτεκνία
 • Μονογονεϊκή Οικογένεια
 • Ανήλικα Τέκνα
 • Βαθμός Τίτλου Σπουδών
 • Δεύτερος Τίτλος Σπουδών
 • Εμπειρία
 • Αναπηρία υποψηφίου / συγγενικού προσώπου

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου και λήγει την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου 2023.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr