Διαχείριση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Εκπροσώπηση και υποβοήθηση των επιχειρήσεων για τις ευκαιρίες χρηματοδότησης που προσφέρονται στο Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Πολιτικής. Προσφέρουμε πλήρη στήριξη σε όλα τα στάδια της διαδικασίας ξεκινώντας από τον σχεδιασμό, τον τρόπο διαχείρισης και την τελική υλοποίηση των έργων.

ΣΑΣ ΠΑΡΕΧΟΥΜΕ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

ΣΧΕΔΙΑΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΥΠΟΒΑΛΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΑΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΜΕ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ