ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – 180 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ο Δήμος Πατρέων προχώρησε στην ανακοίνωση πρόσληψης συνολικά εκατόν ογδόντα (180) ατόμων, ως προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων.

Οι προσλήψεις αφορούν το διδακτικό έτος 2021 – 2022.

Κριτήρια κατάταξης:

  • Εμπειρία (Σε αντίστοιχη θέση του οικείου Δήμου).
  • Πολύτεκνοι / Τέκνα Πολύτεκνης Οικογένειας.
  • Τρίτεκνοι / Τέκνα Τρίτεκνης Οικογένειας.
  • Ανήλικα τέκνα.
  • Μονογονέας / Τέκνο Μονογονεϊκής Οικογένειας.
  • Αναπηρία.
  • Ηλικία.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ξεκινάει την Τρίτη 17 Αυγούστου και λήγει την Δευτέρα 23 Αυγούστου 2021.

Απευθυνθείτε σήμερα στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας και κλείστε ραντεβού για να αναλάβουμε και την δική σας αίτηση το συντομότερο!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr