ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – 189 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν ογδόντα εννέα (189) ατόμων για την καθαριότητα σχολικών μονάδων του Δήμου.

Το προσωπικό που ζητείται είναι Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι θέσεις

Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός Ατόμων Χρόνος Απασχόλησης
Δήμος Πατρέων Πάτρα ΥΕ Καθαριστές – στριες σχολικών μονάδων Πλήρους απασχόλησης 189 Διδακτικό έτος 2024-2025

Τα κριτήρια

  • Εμπειρία ως σχολικός/-ή καθαριστής/ -στρια
  • Πολυτεκνία
  • Τριτεκνία
  • Ανήλικα Τέκνα
  • Μονογονεϊκή Οικογένεια
  • Ποσοστό αναπηρίας γονέα, τέκνου, αδελφού  ή συζύγου
  • Ηλικία

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ξεκίνησε και λήγει την Τετάρτη 24 Ιουλίου 2024.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr