ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ – 3 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ | ΣΟΧ 1/2021

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ο Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων ανακοίνωσε την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (3) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών Δήμου Πατρέων: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου, Κοινωνικό Φαρμακείο».

Οι θέσεις αφορούν σύμβαση δώδεκα (12) μηνών με ανανέωση ή παράταση έως τη λήξη του Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα 2014-2020».

Οι θέσεις:

Υπηρεσία Έδρα Υπηρεσίας Ειδικότητα Αριθμός ατόμων
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»

Για την στελέχωση της Δομής – Υποέργου «Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου Δήμου Πατρέων»
Πάτρα (Δ. Πατρέων).
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
ΤΕ Διοικητικού Οικονομικού 1
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»

Για την στελέχωση της Δομής – Υποέργου «Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου Δήμου Πατρέων»
Πάτρα (Δ. Πατρέων).
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
ΥΕ Γενικών καθηκόντων 1
Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων»

Για την στελέχωση της Δομής – Υποέργου «Κοινωνικό Παντοπωλείο – Παροχή Συσσιτίου Δήμου Πατρέων»
Πάτρα (Δ. Πατρέων).
Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
ΥΕ Βοηθός μάγειρα 1

Τα κριτήρια:

  • Χρόνος Ανεργίας (με ανώτατο όριο τους 12 μήνες).
  • Ανήλικα ή ενήλικα προστατευόμενα κατά το νόμο τέκνα.
  • Άγαμος, διαζευγμένος ή εν χηρεία γονέας.
  • Αναπηρία από 50% και πάνω.
  • Εμπειρία (έως και 40 μήνες).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων καθώς και των απαραίτητων δικαιολογητικών λήγει την Δευτέρα 13 Σεπτεμβρίου 2021.

Απευθυνθείτε σήμερα στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας και κλείστε ραντεβού για να αναλάβουμε και την δική σας αίτηση το συντομότερο!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr


Πηγή: Κοινωνικός Οργανισμός Δήμου Πατρέων