ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΣΟΧ 1/2023 – 22 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι δύο (22) ατόμων, για την παροχή υπηρεσιών έναντι λοιπών αντικαταβολών στο Δήμο Πατρέων, ανακοίνωσε ο φορέας.

Μέσω της νέας προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023 ζητείται προσωπικό Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Συγκεκριμένα, οι ειδικότητες που ζητούνται είναι:

 • ΔΕ Οδηγών – Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων – Δύο (2) θέσεις.
 • ΔΕ Οδηγών – Δύο (2) θέσεις.
 • ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων – Οκτώ (8) θέσεις.
 • ΥΕ Εργατών Ταφής – Εκταφής – Δέκα (10) θέσεις.

Οι υποψήφιοι/ες της ειδικότητας πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, ενώ όσοι τελικά επιλεχθούν, θα υπογράψουν σύμβαση οκτάμηνης (8) διάρκειας.

Τα κριτήρια μοριοδότησης

 • Χρόνος Ανεργίας.
 • Πολυτεκνία.
 • Τριτεκνία.
 • Μονογονεϊκή Οικογένεια.
 • Ανήλικα Τέκνα.
 • Βαθμός Τίτλου Σπουδών.
 • Δεύτερος Τίτλος Σπουδών.
 • Εμπειρία.
 • Αναπηρία υποψηφίου / συγγενικού προσώπου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων ορίστηκε από την Παρασκευή 19 Μαΐου 2023 και λήγει την Δευτέρα 29 Μαΐου.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr