ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΣΟΧ 2/2024 – 23 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ανακοινώθηκε από τον Δήμο Πατρέων η προκήρυξη ΣΟΧ 2/2024, σύμφωνα με την οποία, η υπηρεσία θα προχωρήσει στην πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά είκοσι τριών (23) ατόμων, για παροχή υπηρεσιών στον Δήμο.

Το προσωπικό που ζητείται είναι Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

  • ΔΕ Οδηγών/Χειριστών Γεωργικών Μηχανημάτων – δύο (2) θέσεις
  • ΔΕ Οδηγών – μια (1) θέση
  • ΥΕ Εργατών Ταφής Εκταφής – δέκα (10) θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίων – δέκα (10) θέσεις

Αξίζει να σημειωθεί πως για τις θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης Εργατών Ταφής/Εκταφής καθώς και Εργατών Κοιμητηρίων, ΔΕΝ υπάρχει κάποιο απαραίτητο προσόν που να απαιτείται για την συμμετοχή των υποψηφίων.

*Όσοι υποψήφιοι/-ες επιλεγούν θα υπογράψουν σύμβαση διάρκειας 8 μηνών.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής ξεκινά την Τετάρτη 10 Ιουλίου 2024 και λήγει την Παρασκευή 19 Ιουλίου 2024.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr