ΔΗΜΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ ΣΟΧ 3/2022 – 12 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ο Δήμος Πατρέων ανακοίνωσε την προκήρυξη ΣΟΧ 3/2022, βάσει της οποίας προχωρά στην πρόσληψη συνολικά δώδεκα (12) ατόμων με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών, στην Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου του Δήμου.

Το προσωπικό που ζητείται είναι Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής (ΥΕ) Εκπαίδευσης, ενώ οι υποψήφιοι/ες που θα προσληφθούν θα υπογράψουν σύμβαση διάρκειας οκτώ (8) μηνών.

Θέσεις και ειδικότητες

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ) – Θέσεις δύο (2)
 • Οδηγών Γεωργικού Μηχανήματος.
Υποχρεωτική Εκπαίδευση (ΥΕ) – Δέκα (10) θέσεις
 • Εργατών Κοιμητηρίων.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Κριτήρια μοριοδότησης

 • Χρόνος ανεργίας.
 • Πολυτεκνία.
 • Τριτεκνία.
 • Μονογονεϊκή οικογένεια.
 • Ανήλικα τέκνα.
 • Βαθμός τίτλου σπουδών.
 • Δεύτερος τίτλος σπουδών.
 • Εμπειρία.
 • Αναπηρία υποψηφίου / συγγενικού προσώπου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής ξεκίνησε την Πέμπτη 30 Ιουνίου 2022 και λήγει την Δευτέρα 11 Ιουλίου 2022.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr