Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ – 7 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ | ΣΟΧ 1/2022

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ανακοίνωσε το Ν.Π.Δ.Δ. – ΙΔΡΥΜΑ «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ», μέσω της νέας προκήρυξης που εξέδωσε.

Το προσωπικό που ζητείται είναι Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ).

Θέσεις και ειδικότητες

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.) – Θέσεις τέσσερις (4)
 • ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων.
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.) – Θέσεις τρείς (3)
 • ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων.

Να τονιστεί πως οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β’/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

Οι υποψήφιοι/ες όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Kριτήρια μοριοδότησης

 • Χρόνος Ανεργίας.
 • Πολυτεκνία.
 • Τριτεκνία.
 • Μονογονεϊκή Οικογένεια.
 • Ανήλικα Τέκνα.
 • Βαθμός Τίτλου Σπουδών.
 • Δεύτερος Τίτλος Σπουδών / Mεταπτυχιακό / Διδακτορικό.
 • Εμπειρία.
 • Αναπηρία υποψηφίου / συγγενικού προσώπου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών ή ταχυδρομικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία αρχίζει την Παρασκευή 26 Αυγούστου 2022 και λήγει την Δευτέρα 5 Σεπτεμβρίου 2022.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr