Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΣΟΧ 2/2023 – 9 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, που εδρεύει στην Πάτρα της Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας, ανακοίνωσε ο φορέας.

Μέσω της νέας προκήρυξης ΣΟΧ 2/2023 ζητείται προσωπικό Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι ειδικότητες

 • ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας – 3 Θέσεις.
 • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων – 4 Θέσεις.
 • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων – 2 Θέσεις.

Οι υποψήφιοι/ες των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών και κατ’ εξαίρεση, έως 70 ετών, όσοι έχουν συμπληρώσει το 67ο έτος της ηλικίας και δεν έχουν συνταξιοδοτηθεί από το δημόσιο ταμείο ή άλλον ασφαλιστικό φορέα. Οι επιλεγέντες/είσες οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στο Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ’ αριθ. Υ1α/Γ.Π.οικ.76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.

Το προσωπικό που θα προσληφθεί θα υπογράψει σύμβαση εργασίας διάρκειας έως 11 μηνών.

Τα κριτήρια μοριοδότησης

 • Χρόνος Ανεργίας.
 • Πολυτεκνία.
 • Τριτεκνία.
 • Μονογονεϊκή Οικογένεια.
 • Ανήλικα Τέκνα.
 • Βαθμός Τίτλου Σπουδών.
 • Δεύτερος Τίτλος Σπουδών.
 • Εμπειρία.
 • Αναπηρία υποψηφίου / συγγενικού προσώπου.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ξεκινάει από την Παρασκευή 21 Ιουλίου 2023 και λήγει την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr