Πρόγραμμα επιχειρηματικότητας νέων - ΙΚΕΠ Πάτρας

Δ.Υ.Π.Α. ΣΟΧ 1/2023 – 121 ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν είκοσι ένα (121) ατόμων, για την κάλυψη αναγκών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (Δ.Υ.Π.Α.), ανακοίνωσε ο φορέας.

Μέσω της νέας προκήρυξης ΣΟΧ 1/2023 ζητείται προσωπικό Τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Οι ειδικότητες

 • ΤΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας.
 • ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.
 • ΔΕ Μαγείρων.
 • ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων.

Θέσεις και Περιφερειακές Ενότητες της Ελλάδας

Αχαΐας, Αιτωλοακαρνανίας, Αθηνών, Πειραιώς, Αττικής, Θεσσαλονίκης, Άρτας, Ευρυτανίας, Θεσπρωτίας, Δράμας, Ημαθίας, Ιωαννίνων, Καβάλας, Καρδίτσας, Λάρισας, Μεσσήνης, Ξάνθης, Ροδόπης, Σερρών & Τρικάλων.

Οι υποψήφιοι/ες των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 67 ετών, οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας ενώ όσοι τελικά επιλεχθούν, θα υπογράψουν σύμβαση έως την 31η Ιουλίου 2024.

Τα κριτήρια μοριοδότησης

 • Χρόνος Ανεργίας.
 • Πολυτεκνία.
 • Τριτεκνία.
 • Μονογονεϊκή Οικογένεια.
 • Ανήλικα Τέκνα.
 • Βαθμός Τίτλου Σπουδών.
 • Διδακτορικό/ Μεταπτυχιακό/ Δεύτερος Τίτλος Σπουδών.
 • Εμπειρία.
 • Αναπηρία υποψηφίου / συγγενικού προσώπου.

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία ξεκινάει την Παρασκευή 09 Ιουνίου 2023 στις 18:00 και ολοκληρώνεται την Δευτέρα 19 Ιουνίου 2023 στις 23:59.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να κάνετε την αίτησή σας εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr