ΕΠΙΔΟΜΑ ΕΝΟΙΚΙΟΥ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Οι δικαιούχοι του επιδόματος στέγασης θα μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους από τις πρώτες κιόλας ημέρες του Ιανουαρίου 2020. Το όριο που ορίζεται είναι έως και 210 ευρώ μηνιαίως.

Το ποσό του επιδόματος που θα λάβουν οι δικαιούχοι και εφόσον θα πληρούν τα κριτήρια, ορίζεται ως ακολούθως:

Για τον δικαιούχο του επιδόματος: 70 ευρώ το μήνα.
Για κάθε επιπλέον μέλος του, προσαύξηση κατά 35 ευρώ το μήνα.
Στην μονογονεϊκή οικογένεια χορηγείται επιπλέον προσαύξηση 35 ευρώ το μήνα.

Στο ΙΚΕΠ Πάτρας παρέχουμε πληροφορίες για ό,τι αφορά τα δικαιολογητικά, θα εξετάσουμε μαζί όλα τα κριτήρια ένταξης και θα σας στηρίξουμε στην υποβολή αίτησης του επιδόματος στέγασης αλλά και την ανανέωσή της.

Για Περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr