ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΙΔΙΟΥ (Α21) 2020

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή των αιτήσεων του επιδόματος Α21 για το έτος 2020 είναι ανοιχτή.

Οι δικαιούχοι φέτος έχουν την δυνατότητα να υποβάλλουν την αίτηση για το Επίδομα Παιδιού, παρόλο που δεν έχουν υποβάλλει ακόμα την δήλωση φορολοφίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2019.

Το ποσό που δικαιούνται οι αιτούμενοι θα υπολογιστεί με βάση τα εξαρτόμενα τέκνα τα οποία θα δηλωθούν στο Α21 του 2020 και το συνολικό οικογενειακό εισόδημα που είχαν οι δικαιούχοι το έτος 2018.

Η υποβολή των αιτήσεων θα μπορεί να γίνεται μέχρι και την 15η Ιανουαρίου 2021 και τα ποσά που δικαιούνται οι αιτούμενοι θα καταβάλονται αναδρομικά με την πρώτη πληρωμή που θα γίνεται μετά την έγκριση της αίτησης.

Σε περίπτωση που ο δικαιούχος έλαβε διαφορετικό ποσό από αυτό που δικαιούται, τότε αυτό συμψηφίζεται αυτεπάγγελτα με το ποσό των επόμενων πληρωμών.

Στο ΙΚΕΠ Πάτρας θα αναλάβουμε και την δική σας αίτηση για το Επίδομα Παιδιού για όσο διάστημα παραμένει ανοιχτή η πλατφόρμα.

Για Περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr