ΕΠΙΔΟΜΑ ΑΝΕΡΓΩΝ 2.520 ΕΥΡΩ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ενα νέο πρόγραμμα VOUCHER 10.000 ανέργων του ΟΑΕΔ, συνολικής επιδότησης 2.520 Ευρώ, είναι ανοιχτό για να κάνεις τώρα την αίτηση σου!

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας 30-49 ετών (όσοι έχουν γεννηθεί από 1.10.1971 μέχρι και 31.12.1990),εγγεγραμμένους στα μητρώα ανεργίας του ΟΑΕΔ και απόφοιτους τουλάχιστον υποχρεωτικής Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Περιλαμβάνει τόσο ενότητες θεωρητικής κατάρτισης όσο και πρακτικής άσκησης, με στόχο την απόκτηση γνώσης και επαγγελματικής εμπειρίας σε τεχνικά επαγγέλματα και κλάδους αιχμής. Το εκπαιδευτικό επίδομα δικαιούται να λάβει κάθε ωφελούμενος που ολοκληρώνει το θεωρητικό καθώς και το πρακτικό σκέλος του προγράμματος, συνολικής αξίας 2.520,00 €.

Το επίδομα θεωρητικής κατάρτισης ανέρχεται για κάθε καταρτιζόμενο συνολικά σε 1.000,00 ευρώ (για χρονικό διάστημα: 200 ώρες X 5€/ώρα). Το επίδομα πρακτικής άσκησης για κάθε καταρτιζόμενο ανέρχεται συνολικά σε 1.520,00€ (για χρονικό διάστημα: 380 ώρες X 4€/ώρα).

Η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει ειδικότητες από τους παρακάτω παραγωγικούς κλάδους της οικονομίας:

– Κλάδος Επιχειρήσεων Μεταποίησης / Βιομηχανίας, Κατασκευών
– Κλάδος Επιχειρήσεων Κοινωνικής Φροντίδας
– Κλάδος Τουρισμού – Επισιτισμού

Η προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής των ωφελουμένων λήγει στις 26/2/2021 και ώρα 14:00.

Κάνε τώρα την αίτηση σου στο ΙΚΕΠ Πάτρας!
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr