ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΕΠΑ

Τα ψηφιακά ΚΕΠΑ και η Εθνική Πύλη Αναπηρίας αποτελούν πλέον τη νέα διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας.

Στο ΙΚΕΠ Πάτρας σας ενημερώνουμε υπεύθυνα για το νέο σύστημα ενιαίας πιστοποίησης, ως προς τα ιατρικά κριτήρια, για τη λήψη κάθε δυνατής ασφαλιστικής, προνοιακής, κοινωνικής ή άλλου είδους παροχής.

Παράλληλα αναλαμβάνουμε να υποβάλουμε ηλεκτρονικά για εσάς στη νέα πλατφόρμα τις αιτήσεις για αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας από το ΚΕ.Π.Α.

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ


  • Αρχικής για αξιολόγηση

  • Παράτασης

  • Αναθεώρησης

  • Επιδείνωσης ή προσθήκης νέας πάθησης

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ