ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΕΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΙΟΝΕΚΤΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Στα πλαίσια της διευκόλυνσης των πολιτών και με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική εξυπηρέτησή τους, η κυβέρνηση δημιούργησε ψηφιακή πλατφόρμα που αφορά την εισοδηματική ενίσχυση των Ορεινών και Μειονεκτικών Περιοχών.

Για όσους πολίτες δεν έχουν ήδη υποβάλλει αίτηση για το έτος 2019, η νέα ψηφιακή πλατφόρμα ανοίγει και θα παραμείνει στη διάθεση των δικαιούχων έως την Δευτέρα 31 Αυγούστου 2020. Για τους πολίτες που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για το τρέχον έτος 2020, η πλατφόρμα θα ανοίξει την Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2020 και θα παραμείνει διαθέσιμη έως και την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.

Το ποσό της ενίσχυσης ειναι 600 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα του αιτούντος ανά έτος δεν υπερβαίνει τα 3000 ευρώ, ή 300 ευρώ ετησίως, εφόσον το οικογενειακό εισόδημα ανά έτος προκύπτει μεταξύ 3000.01 έως 4.700 ευρώ.

Στο ΙΚΕΠ Πάτρας θα αναλάβουμε για εσάς οτιδήποτε χρειαστείτε με σκοπό την συμμετοχή σας στο πρόγραμμα χωρίς να δεσμεύσετε τον χρόνο σας.

Για Περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr

Πηγή: ΟΠΕΚΑ