ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΑΕΔ – 2260 ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ξεκίνησε την Παρασκευή 7 Οκτωβρίου 2022, η υποβολή αιτήσεων για το νέο «πρόγραμμα κοινωφελούς χαρακτήρα για 2.260 άτομα σε υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου (Υπηρεσίες Υποδοχής και Ταυτοποίησης-ΥΠΥΤ)» της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Μέσω της νέας πρόσκλησης, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης καλεί τους ενδιαφερόμενους εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα ανέργων της, ηλικίας 18 ετών και άνω, που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία τοποθετήσεων προσωπικού για την Προώθηση της απασχόλησης μέσω Προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, να υποβάλουν με ηλεκτρονικό μόνο τρόπο αίτηση συμμετοχής από 07/10/2022 και ώρα 11η πρωινή έως και 31/10/2022 και ώρα 11η πρωινή.

Το προσωπικό που ζητείται είναι Πανεπιστημιακής (ΠΕ), τεχνολογικής (ΤΕ), Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ).

Θέσεις και ειδικότητες


Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (Π.Ε.)
 • Δασολόγων.
 • Μηχανικών περιβάλλοντος.
 • Κοινωνικών λειτουργών.
 • Νηπιαγωγών.
 • Ψυχολόγων.
 • Διοικητικού Οικονομικού.
Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.)
 • Τοπογράφων.
 • Δασοπόνων.
 • Κοινωνικών λειτουργών.
 • Διοικητικού.
 • Πληροφορικής.
 • Βρεφονηπιοκόμων.
 • Νοσηλευτών.
 • Ηλεκτρολόγων.
 • Μηχανικών.
 • Ηλεκτρολόγων μηχανικών.
Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.)
 • Διοικητικού.
 • Βρεφονηπιοκόμων.
 • Ηλεκτροτεχνιτών.
 • Υδραυλικών.
 • Νοσηλευτών.
 • Ψυκτικών.
Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (Υ.Ε.)
 • Βοηθητικών χειρωνακτικών εργασιών.
 • Γενικών καθηκόντων.
 • Εργατών πρασίνου.

Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη δράση όσοι τοποθετήθηκαν, εφόσον απασχολήθηκαν και ασφαλίστηκαν στις με αριθ. 9/2017, 16/2017, 4/2018, 8/2018, 10/2018, 3/2019, 4/2020 και 2/2022 Δημόσιες Προσκλήσεις της ΔΥΠΑ.

Κλείστε σήμερα ένα ραντεβού στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και να αναλάβουμε την αίτησή σας, εύκολα και υπεύθυνα!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr

Πηγή: workenter, ΔΥΠΑ