ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΣΩΜΑ – ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ

In Τελευταία νέα by ΙΚΕΠ Πάτρας

Ανακοινώθηκε στον ιστότοπο του Λ.Σ. – ΕΛ.ΑΚΤ. νέα προκήρυξη για την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού εκτός Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Ειδικότερα, το Λιμενικό Σώμα έχει δημοσιεύσει συνολικά δύο διαγωνισμούς, για την πρόσληψη προσωπικού.

Οι ειδικότητες:

 • Ιατρικής της Εργασίας και Περιβάλλοντος.
 • Γενικής / Οικογενειακής Ιατρικής.
 • Εσωτερικής Παθολογίας.
 • Χειρουργικής.
 • Καρδιολογίας.
 • Αναισθησιολογίας.
 • Παθολογικής Ανατομικής.
 • Νοσηλευτές.
 • Βοηθοί Ακτινολογικού Εργαστηρίου.
 • Βοηθοί Μικροβιολογικού Εργαστηρίου.

Κριτήρια ανδρών και γυναικών υποψηφίων:

 • Να είναι Έλληνες πολίτες.
 • Να μην εχουν υπερβεί το 38ο έτος της ηλικίας τους (γεννηθέντες απο 01/01/1984 και μεταγενέστερα).
 • Οι άνδρες υποψήφιοι να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

Καλέστε σήμερα το ΙΚΕΠ Πάτρας για να ενημερωθείτε και για να πραγματοποιήσετε την αίτησή σας!

Για περισσότερες πληροφορίες:
Οδός Μπουμπουλίνας 34-36, Πάτρα 26222
+30 69 70 118 706
+30 2611 810 427
info@ikeppatras.gr

Πηγή: workenter