ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Στο Ιδιωτικό ΚΕΠ Πάτρας θα αναλάβουμε με ευθύνη των πολιτικών μηχανικών που συνεργαζόμαστε, να ταυτοποιήσουμε το αυθαίρετό σας και ανάλογα την κατηγορία που εντάσσεται, καταβάλοντας το ειδικό πρόστιμο ή το σχετικό παράβολο να αναστείλουμε τη είσπραξη και επιβολή κάθε προστίμου. Επίσης αίρεται κάθε κατεδάφιση, νομιμοποιώντας αυθαίρετες κατασκευές, αλλαγές χρήσης και πολεοδομικές παραβάσεις.

Κλείστε ένα ραντεβού με το ΙΚΕΠ με σκοπό να σας ενημερώσουμε για ό,τι χρειάζεται να γνωρίζετε για την νομιμοποίηση.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

ΔΟΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΕΙΔΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΒΟΛΑ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ

ΔΙΑΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΛΥΨΗΣ


Νομιμοποιήστε σήμερα το ακίνητό σας γρήγορα, οικονομικά και αξιόπιστα στο ΙΚΕΠ Πάτρας!